top of page

Verzendkosten en levering

Verzendkosten worden berekend tijdens het afrekenen en worden bepaald op basis van het gewicht van uw bestelling. Voor uw betaling ziet u de verzendkosten. 

 

Producten worden wereldwijd geleverd (m.u.v. Afghanistan, Iran, Jemen, Noord-Korea, Rusland en Somalië). Producten worden geleverd door lokale leveranciers. In België is dat bPost. 

De levering van producten zal zo spoedig mogelijk geschieden. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald is dit binnen de dertig (30) dagen na ontvangst en aanvaarding van de bestelling. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Creatief Schrijven vzw. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf bij levering aan de vervoerder.

bottom of page